Close

Informatiekrant cao FNV Metaal 2017-2018

By  31 mei 2017

Namens de werknemers in de sector Metaal en Techniek (klein-metaal) heeft FNV Metaal een principeakkoord voor een nieuwe cao bereikt in de onderhandelingen met de werkgeversorganisaties. Voor de 35.000 leden van FNV Metaal die onder deze cao vallen, maakte Paul een compacte en heldere informatiekrant waarin wordt uitgelegd wat is afgesproken en wat dat voor hen betekent. Aangevuld met een toelichting van de cao-onderhandelaars en korte reacties van kaderleden van de vakbond ligt er nu een informatieve en leesbare krant. De leden worden uitgenodigd te stemmen over het pakket aan afspraken.

Klik hier om de PDF van de krant te bekijken.

Cao-akkoord, nu eens zonder acties

 

Vijf onderhandelingsrondes en heel wat uren overleg achter de schermen waren nodig om tot een nieuw cao-akkoord voor de Metaal en Techniek te komen. Maar het is gelukt, en voor het eerst sinds jaren zónder een langdurig actietraject. ‘De wil om eruit te komen was er bij beide partijen. Er ligt nu een mooi principeakkoord.’

De verbeterde economische situatie heeft ongetwijfeld een rol gespeeld bij het tot stand komen van het akkoord. Moest in eerdere cao-trajecten langdurig actie gevoerd worden om werkgevers te bewegen om aan de wensen van werknemers tegemoet te komen, nu was er meer onderhandelingsruimte. ‘Plus het besef dat niemand gebaat was bij opnieuw onrust in de sector en de bedrijven’, aldus Jacqie van Stigt, landelijk bestuurder en cao-onderhandelaar namens FNV Metaal. Maar ondanks die positievere omstandigheden kwam er pas op het laatste moment schot in de onderhandelingen.

Loon

In de komende 25 maanden krijgen de werknemers er 4,16% bij. ‘Met een loonstijging van 2% per jaar zit de Metaal en Techniek boven het gemiddelde in Nederland’, stelt Jos Brocken, landelijk bestuurder en tweede cao-onderhandelaar namens FNV Metaal. ‘Het bleek het hoogst haalbare tijdens deze onderhandelingen. Het gaat economisch weliswaar beter, maar niet overal. We hebben ook een stap kunnen zetten in het afschaffen van de jeugdschalen. 22-jarigen krijgen voortaan het salaris van een vakvolwassene, conform de functieschaal. Zij gaan er extra op vooruit.’

Lees hier verder

%d bloggers liken dit: