Close

Verslaglegging Waardigheid & Trots congresdagen

By  14 augustus 2017

Op 3 en 4 juli vonden in Nieuwegein de Waardigheid&trots-congresdagen plaats. Op deze bijeenkomst, waar zo’n 1.000 mensen op af kwamen, stonden in totaal zo’n 100 workshops, presentatie en sessies op het programma. Om de kennis, inzichten en opbrengsten ook na de congresdagen te kunnen delen, werd er van zoveel mogelijk workshops een verslag gemaakt. Paul was een van de dagen aanwezig voor de verslaglegging en maakte van verschillende workshops een impressie. Dat betekent goed luisteren en actief meedoen. Maar ook conclusies trekken, de essentie bepalen en bondig en helder weergaven wat er in de verschillende sessies aan de orde is gekomen. Het uitgewerkte voorstel is voorgelegd aan de sessieleiders en waar nodig aangevuld en aangepast.

Inmiddels staan de verslagen op de website van Waardigheid & Trots. Hieronder vind je een link naar de pagina met de verslagen van de workshops op 3 en 4 juli.

Verslagen en presentaties ‘Waardigheid en trots-congresdagen’

Hieronder vind je de inleiding van een van de workshop die Paul vastlegde:

Governance en kwaliteit in een veranderend speelveld

De wereld verandert en andere factoren gaan een rol spelen in de wereld van zorg en ondersteuning. Mirella Minkman verzorgde een presentatie over kwaliteitsbeleid en governance in de zorg. Zij schetste een aantal maatschappelijke ontwikkelingen die daarbij een rol (gaan) spelen in de nabije toekomst. Een blauwdruk voor de toekomst is er niet, maar daar alvast over nadenken kan al wel.

Jaren is oog voor de kwaliteit van de zorg. Incidenten, tekorten en de uitgebreide aandacht daarvoor in de media hebben de kwaliteit van de dienstverlening in de zorg ook onder de aandacht van het grote publiek gebracht. Bijvoorbeeld in de verpleeghuiszorg, wat heeft geresulteerd in programma’s als Waardigheid & trots en het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat begin 2017 is opgeleverd.

Kwaliteit en governance zijn geen losstaande mechanismen. In het Kwaliteitskader wordt governance genoemd als een randvoorwaardelijk thema, onder het kopje Leiderschap, governance en management: ‘faciliterend voor kwaliteit, beleggen van verantwoordelijkheid, besluitvorming en risicomanagement, en over strategische, statutaire en financiële verplichtingen’’. Het is richtinggevend maar niet ‘invullend’. Een organisatie moet zorgen dat de Governance geregeld is; over het hoe doet het kader geen uitspraak. De principes uit de code moeten vooral in de eigen organisatie en omgeving vertaald worden.

Veranderingen en financiële prikkels

Lees hier verder.

%d bloggers liken dit: